Tesztek

Az itt található tesztek egy része szabadon elérhető, más részük azonban csak klienseim számára hozzáférhető - ezekhez hozzáférni a szolgáltatás lefoglalásánál létrehozott fiókkal lehetséges.

Szabadon hozzáférhető tesztek:

Szerelemtérkép - az érzelmileg intelligens párok bensőségesen ismerik egymás életét, környezetét. Dr. Gottman úgy tapasztalta, hogy a másikról egy részletgazdag szerelemtérképpel rendelkeznek, vagyis ezek a párok nagyon sok kognitív kapacitással rendelkeznek házasságuk számára.

Szeretetnyelv (kamaszok) - mindannyian másképpen fejezzük ki szeretetünket, megbecsülésünket a másik iránt. Ha megértjük, hogy gyermekünk miképpen fejezi ki szeretetét, lehetővé válik számunkra az Ő "szeretetnyelvén" megfogalmazni megbecsülésünket irányába.

Tanulási stílusok - az információ befogadásának és feldolgozásának módja személyenként eltérő. Ha megismerjük, hogy milyen módon tudjuk a legkönnyebben befogadni az információkat, úgy egyszerűbbé válik a tanulás.

Klienseim számára (bejelentkezés után) hozzáférhető tesztek:

Kapcsolati kérdőív - magas megbízhatóságú kérdőív a felnőttkori kötődési mintázatok vizsgálatához.

Társfüggőség (kodependencia) - a függőség tárgya nem egyszerűen egy másik ember, hanem egy másik személlyel hosszabb távon fenntartott, boldogtalan, frusztrációkkal teli, szoros kapcsolat. A Spann-Fischer skála megfelelő mérőeszköz a kodependencia mérésére.

Párkapcsolati kérdőív - a párkapcsolati kérdőív megbízható és valid mérőeszköz, melynek két látens dimenziója van: a közös élmények és a megértés-támogatás dimenziók.

Többszörös intelligencia - Howard Gardner, a Harvard egyetem professzora 1983-ban publikálta először a többszörös intelligenciákról elméletét. Az intelligencia Gardner szerint az a képességünk, hogy megtaláljuk és megoldjuk a problémákat, valamint értékes produktumokat hozzunk létre saját kultúránkban. Gardner nyolc intelligenciát különböztet meg: nyelvi-verbális, logikai-matematikai, térbeli-vizuális, zenei, mozgásos, környezeti, interperszonális (társas) és intraperszonális (személyes) intelligenciákat.

Érzelemfelismerés - A tesztet kidolgozó Simon Baron-Cohen szerint az emberek kognitív működése alapvetően két elv alapján működhet: az egyik a rendszerezés, a másik pedig az empátia volna. A nők általában jobban értenek az empátiához, a férfiak pedig a rendszerezéshez.

Több kutatás kimutatta már, hogy sejtnyi korunk óta emlékszünk mindenre, ami velünk történt. - Feldmár András