Tesztek

Az itt található tesztek egy része szabadon elérhető, más részük azonban csak klienseim számára hozzáférhető - ezekhez hozzáférni a szolgáltatás lefoglalásánál létrehozott fiókkal lehetséges.

Szabadon hozzáférhető tesztek:

Párkapcsolati Érzelmi Bántalmazás Kérdőív - Az érzelmi bántalmazás gyakran fokozatosan, szinte észrevétlenül alakul ki. Az elszenvedett lelki sérülések azonban megtépázzák az önértékelést, bizonytalanná tesznek. A kérdőív segít felismerni, hogy érzelmileg bántalmazó kapcsolatban élünk-e.

Szerelemtérkép - az érzelmileg intelligens párok bensőségesen ismerik egymás életét, környezetét. Dr. Gottman úgy tapasztalta, hogy a másikról egy részletgazdag szerelemtérképpel rendelkeznek, vagyis ezek a párok nagyon sok kognitív kapacitással rendelkeznek házasságuk számára.

Párkapcsolati Hiedelmek Kérdőív (R-RBI) - a 33 kérdésből álló önjellemző kérdőív 6 alskálán méri a párkapcsolatokban megjelenő hiedelmeket.

Érzelmi Kreativitás Leltár (ECI-H) - a 15 kérdéses önkitöltős skála, melyet Averill és Thomas-Knowles a konstrukció szerkezetének és az egyéni különbségeknek a felmérése céljából alakított ki. Négy alskálát tartalmaz: érzelmi készültség, újdonság, hatékonyság és hitelesség. A magyar változatot Kőváry Zoltán és munkatársai készítették.

Tanulási stílusok - az információ befogadásának és feldolgozásának módja személyenként eltérő. Ha megismerjük, hogy milyen módon tudjuk a legkönnyebben befogadni az információkat, úgy egyszerűbbé válik a tanulás.

Érzelemfelismerés - A tesztet kidolgozó Simon Baron-Cohen szerint az emberek kognitív működése alapvetően két elv alapján működhet: az egyik a rendszerezés, a másik pedig az empátia volna. A nők általában jobban értenek az empátiához, a férfiak pedig a rendszerezéshez.

Alexitímia Skála - az érzelmek kifejezésének és verbális kifejezésének mérésére szolgáló teszt, mely három alskálán (érzelmek kifejezése, érzelmek azonosítása és pragmatikus gondolkozás) ad támpontot az emóciók megjelenítésére vonatkozóan.

Thomas-Kilmann teszt - segítségével megismerheti az Önre jellemző öt különböző konfliktuskezelési stratégiát: a problémamegoldást, a kompromisszumkeresést, a versengést, az elkerülést és az alkalmazkodást.

Imposztor Profil teszt - a közismertebb nevén imposztor szindrómának nevezett jelenség többdimenziós mérőeszköze, mely lehetővé teszi az egyén imposztori dimenzióinak határozott mérését.

Szeretetnyelv (kamaszok) - mindannyian másképpen fejezzük ki szeretetünket, megbecsülésünket a másik iránt. Ha megértjük, hogy gyermekünk miképpen fejezi ki szeretetét, lehetővé válik számunkra az Ő "szeretetnyelvén" megfogalmazni megbecsülésünket irányába.

Klienseim számára (bejelentkezés után) hozzáférhető tesztek:

Kapcsolati kérdőív - magas megbízhatóságú kérdőív a felnőttkori kötődési mintázatok vizsgálatához. A tesztet Dr. Hámori Eszter és társai publikálták az Alkalmazott Pszichológia szaklapban 2016-ban.

Gottman Relationship House - a Gottman Intézet kapcsolati kérdőíve egyedül itt érhető el magyarul. A 45 kérdéses teszt segítséget nyújt a kapcsolat erősségeinek, nehézségeinek feltárásában.

Gottman féle szex, szerelem, szenvedély teszt e három dimenzió összességét méri a kapcsolatban.

Párkapcsolati kérdőív - a párkapcsolati kérdőív megbízható és valid mérőeszköz, melynek két látens dimenziója van: a közös élmények és a megértés-támogatás dimenziók.

Módosított Diád Alkalmazkodás Skála - az egyik leggyakrabban használt eszköz a kapcsolat minőségének mérésére. A teszt belső struktúráját, megbízhatóságát többször igazolták.

Szexuális Elégedettség Indexe - a 25 tételes kérdőív a párkapcsolat szexuális oldalának problémáit méri fel. Nem teszt, tehát nincsenek helyes vagy helytelen válaszok! Az állítások megfogalmazása olyan, hogy a pár egyik tagjának magánéletét sem sértik.

Társfüggőség (kodependencia) - a függőség tárgya nem egyszerűen egy másik ember, hanem egy másik személlyel hosszabb távon fenntartott, boldogtalan, frusztrációkkal teli, szoros kapcsolat. A Spann-Fischer skála megfelelő mérőeszköz a kodependencia mérésére.

Többszörös intelligencia - Howard Gardner, a Harvard egyetem professzora 1983-ban publikálta először a többszörös intelligenciákról elméletét. Az intelligencia Gardner szerint az a képességünk, hogy megtaláljuk és megoldjuk a problémákat, valamint értékes produktumokat hozzunk létre saját kultúránkban. Gardner nyolc intelligenciát különböztet meg: nyelvi-verbális, logikai-matematikai, térbeli-vizuális, zenei, mozgásos, környezeti, interperszonális (társas) és intraperszonális (személyes) intelligenciákat.

Többdimenziós Párkapcsolati Féltékenység Kérdőív - angol és olasz nyelven validált kérdőív a féltékenység 3 különböző dimenziójának (kognitív, érzelmi, viselekdési) mérésére.

Több kutatás kimutatta már, hogy sejtnyi korunk óta emlékszünk mindenre, ami velünk történt. - Feldmár András