oldal fejlécének képe

Adatkezelési tájékoztató

szilard.coach
2018.08.01

A Nemiségtudományi Intézet Nonprofit Kft. (Szolgáltató) tájékoztatja a szilard.coach weboldal látogatóit (Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogairól és azok gyakorlásának módjáról.
Jelen adatkezelési tájékoztató az Általános Felhasználási Feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Az adatkezelő adatai
Szolgáltató: Nemiségtudományi Intézet Nonprofit Kft.
Weboldal: https://szilard.coach
Adószám: 11988715-2-43
Cégjegyzékszám: 01 09 686742
Székhely: 1192 Budapest, Nádasdy u. 2.
Telefon: (+36) 70 224 2048
E-mail cím: uzenet@szilard.coach
Adatkezelő elérhetősége: uzenet@szilard.coach

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre
Hírlevél feliratkozás
Kezelt adatok
Hírlevél feliratkozáshoz szükséges adatok:
• e-mail – „E-mail address”
• keresztnév – „First Name”
• családnév – „Last name”
• IP cím

Adatkezelés célja
– hírlevél küldés: elektronikus formában küldött tájékoztatás az Szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban (kurzusok, tanfolyamok, programok stb.), oktatóanyagok továbbítása, kapcsolattartás;

A hírlevélre feliratkozni Ön csak saját nevében jogosult, a feliratkozás során más személy adatait megadni jogellenes és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.

Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a Felhasználó általi hírlevél feliratkozás (hozzájárulás) visszavonásáig tart.

Adatkezelés módja
Az adatok kezelése a Szolgáltató saját rendszerében és a Mailchimp szolgáltatásban valósul meg. További részletes információ a Mailchimp szolgáltatás adatkezelési tájékoztatójában. Az személyes adataihoz kizárólag Szolgáltató, mint adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó (The Rocket Science Group) fér hozzá, és azokat az adatfeldolgozó tárolja az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Ezt meghaladóan Szolgáltató az Ön személyes adatait csak az erre jogszabállyal feljogosított hatóság részére, vagy – a személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai adatszolgáltatás keretében továbbíthatja.

Egyéb adatkezelési tudnivalók
Adathelyesbítés
A kezelt adatok módosítása a Szolgáltatónál kezdeményezhető írásban:
• a uzenet@szilard.coach email címen;
• a Nemiségtudományi Intézet Nonprofit Kft. 1192 Budapest, Nádasdy u. 2. postai címen.
Az adatok módosítására 2 munkanapon belül kerül sor.

Adattörlés
A kezelt adatok törlése a Szolgáltatónál kezdeményezhető írásban:
• a uzenet@szilard.coach email címen;
• a Nemiségtudományi Intézet Nonprofit Kft. 1192 Budapest, Nádasdy u. 2. postai címen.
Az adatok törlésére 2 munkanapon belül kerül sor.

Adatbiztonság
Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk, eljárási szabályt kialakítunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
A Nemiségtudományi Intézet Nonprofit Kft. az 1B Telekom (1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22 (BIX központ, szerverterem) telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tárolja a személyes adatokat.

Cookie-k kezelése
A szilard.coach cookie-kat használ a vásárlói élmény személyesebbé tételére és a kényelmesebb használat érdekében. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatók a sütikkel kapcsolatos jogok.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?
A Cookie-k kisméretű, egyedi azonosítót tartalmazó szöveges fájlok, amelyek a számítógépen vagy a mobil eszközön tárolódnak, így a használt eszköz felismerhető lesz, amikor bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A cookie-k segítenek a webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az ön vásárlói élményének javításában.
Analitikai cookie-k
Az analitikai szolgáltatás lehetővé teszi számunkra a weboldal forgalmának követését, elemzését és a Felhasználói viselkedés kiértékelését. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt.

Google Analytics (Google Inc.)
A Google Analytics egy web analízis szolgáltatás, amit a Google Inc. (“Google”) nyújt.
A Google a begyűjtött adatokat a weboldal használatának elemzése céljából dolgozza fel, kimutatásokat készít belőle és azokat megosztja a Google más szolgáltatásaival. A Google a saját hirdetési rendszerében felhasználhatja az adatokat a reklámok környezethez alakítása és szemlésre szabása érdekében.
Kezelt személyes adatok: cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek – Opt Out. Privacy Shield résztvevője.

SPAM védelem cookie-k
A SPAM védelem a kéretlen és automatizált forgalom kiszűrése érdekében a weboldal
használatát elemzi, ami személyes adatokat is tartalmazhat.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)
A Google reCAPTCHA és SPAM elleni szolgáltatás, amit a Google Inc. (“Google”) nyújt.
A Google reCAPTCHA használata a következő szabályzatok hatálya alatt áll: Google
Adatvédelmi irányelvek és Általános Szerződési Feltételek.
Kezelt személyes adatok: cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Privacy Shield
résztvevője.

Együttműködés közösségi oldalakkal
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az együttműködést közösségi oldalakkal és külső platformokkal közvetlenül a weboldalon. Az interakció és a gyűjtött adatok minden esetben az adott közösségi hálózat adatkezelési szabályzatának hatálya alá tartoznak. Az ilyen típusú szolgáltatás még akkor is gyűjthet adatot, ha a Felhasználó nem használja azt.

Facebook Like gomb és beépülő közösségi modulok (Facebook, Inc.)
A Facebook Like gomb és beépülő modulok interakciót tesznek lehetővé a Facebook közösségi hálózattal, amit a Facebook Inc. nyújt.
Kezelt személyes adatok: cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Privacy Shield
résztvevője.

Külső szolgáltatás tartalmának megjelenítése
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi külső platform tartalmának megjelenítését és használatát a weboldalon.
Az ilyen típusú szolgáltatás még akkor is gyűjthet adatot, ha a Felhasználó nem használja azt.
Google Maps modul (Google Inc.)
A Google Maps egy térkép megjelenítő szolgáltatás, amit a Google Inc. (“Google”) nyújt.
Kezelt személyes adatok: cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Privacy Shield
résztvevője.

Sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Harmadik fél számára kiadott adatok
Az alábbi táblázatban látható, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adatokat.
Adatfeldolgozó (neve, címe, miért továbbítjuk adatokat nekik)
Facebook Inc. Menlo Park, California, USA
Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.

Google Inc. Mountain View, California, USA
Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.

Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
A Mailchimp hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője.

Az oldal kódjába égetett egyéni kódok
A honlap kódjába a Felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi Szolgáltatók kódja került beágyazásra:
google.com, facebook.com.
Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

Jogorvoslat
Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Kérdése van?
Bármilyen, adatait is érintő kérdéssel forduljon hozzám bizalommal az uzenet@szilard.coach címen, bizonyosan tudok segíteni a felmerült kérdésben!

Az az ember, akinek a szíve nem változott, senki másnak a szívét nem fogja megváltoztatni. - Carl Gustav Jung