oldal fejlécének képe

Általános felhasználási feltételek

Köszönjük látogatását!

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen internetes oldal alábbiakban rögzített általános felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.
A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A dokumentumban megjelenő közkeletűen használt fogalmakat (például link, website, weboldal, honlap, mail stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az Internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

A szilard.coach domain név alatt elérhető internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amely, portálon elsődlegesen pszichológiai tanácsadással, párterápiával és lóval asszisztált fejlesztéssel kapcsolatosan érhetőek el információk (pl. hírlevél szolgáltatás).

Az oldalt a Nemiségtudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1192 Budapest, Nádasdy u. 2. adószáma: 11988715-2-43; a továbbiakban: „Szolgáltató”) hozta létre, üzemelteti és frissíti.

1. Személyes adatok védelme
A szilard.coach weboldalra elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett „Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban” meghatározott feltételek vonatkoznak.

2., Felelősségkorlátozás
Felhívjuk figyelmét, hogy információnk felnőtteknek, illetve szülői felügyelet alatt álló tizenéveseknek szólnak.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a honlap karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az internetes oldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Jelen honlap Felhasználói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem a Szolgáltató, sem a honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért.

A jelen internetes oldal „ahogyan van” alapon elérhető, ennélfogva a Szolgáltató nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot az internetes oldalon hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, az internetes oldalon megosztott tartalmak pontosságáért, teljességéért. Az ezekre irányuló kijelentésektől a Szolgáltató kifejezetten elzárkózik. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

3., A honlap tartalmának felhasználása
A honlapon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció a Szolgáltató kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha minden példányon feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

4., Az olvasói beleegyezésről
Abban az esetben, ha Felhasználó meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált felhasználóink között.
A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag (bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat, információ, stb.) nem minősülnek bizalmas vagy védelem alatt álló információnak. Ezen anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra (pl. többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel) felhasználhatja

5., Harmadik fél honlapjára mutató linkek
Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató egyetért azok tartalmával. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják.

6., Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Szolgáltató. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít.
A Felhasználónak joga van a weboldalon böngészni, valamint az ott található tartalmakat nyomtatás, mentés útján, illetve más személyeknek továbbítva magáncélra sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó a többszörözött anyagokon feltünteti a lenti védjegy információkat. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez, valamint a szerzői jogi védelem alatt álló és a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok jogosultja a Szolgáltató. A jelen dokumentumban meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. A Szolgáltató a jog által megengedett keretek között érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

A Felhasználó az internetes látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.

Az az ember, akinek a szíve nem változott, senki másnak a szívét nem fogja megváltoztatni. - Carl Gustav Jung