pszichogenealógia

Transzgenerációs feltárás

Mi az a transzgenerációs feltárás?

Szó szerint a "generációkon keresztül" átöröklődő hatások megismerése. Hiedelmeink, megküzdési stratégiáink, a családon belül betöltött szerepeink javarészt azoknak a mintáknak a hatására alakulnak ki, melyek családunkra jellemzőek. Sokszor magunk is hallhatjuk szüleinktől, rokonainktól, hogy viselkedésünk, gondolkozásunk hasonlít vagy akár pont olyan, mint egy-egy felmenőnké. Életünkre nem a felismert, hanem a rejtve maradt mintázatok gyakorolják a legnagyobb hatást. Ezek feltárását, megismerését és igény szerint módosítását végezzük el egy transzgenerációs feltárás során.

Mi a genodráma?

A genodráma a generációkon átívelő mintázatok feltárásának és feldolgozásának csoportos módozata, mely a feldolgozás során a pszichodráma eszközeit használják. Megalkotója Tóth Borbála klinikai szakpszichológus, akinek a képzését magam is elvégeztem.

Mi a különbség a transzgenerációs feltárás és a genodráma között?

Mindkettő a családi rejtett mintázatokat tárja fel A genodráma esetén csoportosan, a transzgenerációs feltárás esetén pedig egyéni üléseken.

Miért jó, ha ismerem a családom múltját?

Nem feltétlenül a múltra vagyunk kíváncsiak (bár a tapasztalatom az, hogy amikor valaki elkezdi kutatni, akkor az is érdekelni kezdi), nem igazságot akarunk tenni vagy a felmenőink viselkedését minősíteni, hanem felismerni, hogy a mi saját cselekedeteinkbe, gondolatainkba, hitvilágunka miképpen szüremkedik be az ősök viselkedése, hiedelmeik, családi mintázatuk. Megismerhetjük mi az, ami a saját választásunk és mi az, amit tudattalanul fogadtunk el sorsunkként. A felismerés lehetővé teszi a változást. Az, amit eddig láthatatlan teherként hordoztunk családi örökségként, letehetővé és megvizsgálhatóvá válik, azt követően pedig dönthetünk arról, hogy tovább visszük, hátrahagyjuk vagy módosítunk rajta.

A családi titkokat is megbolygatjuk? Miért jó ez?

Az elhallgatott információk, módosított vagy eleve torz narratívák éppúgy - ha nem jelentősebben - befolyásolják az életünket, gondolkodásunkat, mint az ismert múlt. A családi titkok mögött nem ritkán szégyen lappang, ami generációkon keresztül átszivárogva befolyásolja a saját magunkról alkotott képet, önértékelésünket. A családi titkok feltárásával, a szembenézéssel lehetővé válik a diszfunkcionális, maladaptív mintázat módosítása.

Hol kezdjem a kutatást?

Segítséget a családkutatáshoz IDE KATTINTVA talál.

"Generációk követik egymást, fiúk az apákat, lányok az anyákat, egyik a másik helyébe lép, elkövetve az elődök hibáit, átélve a győzelmeiket. De ha nem az ő útjukat akarjuk követni? Nem ugyanattól a félelemtől vagy vágytól vezérelve akarunk élni? Követendő vagy éppen elkerülendő példaként tekintünk rájuk?"