eredmény

Traumás Kötődés Kérdőív

Az elért összpontszám: 0

A kérdőív tartománya (0-25).
0-10 pontszám (0-40%) esetén a kitöltő nem, vagy csekély mértékben kötődik traumásan.
11-15 pont közötti érték (40%-60%) a kérdőívet kitöltő személy kapcsolatában megjelenik a traumás jelleg.
A 16 pont fölötti értékek (61% fölött) traumás kötődésre utalnak.

A profi lelki bántalmazó nem érint fizikailag, a profi gyilkos nem hagy nyomot, a profi diktatúra úgy húz köréd falat, hogy az láthatatlan, és nem bonthatod le legálisan. Csak szétverni tudod, vagy belehalsz. Tisza Kata