oldal fejlécének képe

Imposztor Profil eredmény

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY:
Átlag alatti

DIMENZIÓK:

Kompetencia-kétségek: Átlag alatti

A kompetencia-kétség skála a személy saját képességeiben való kételkedését méri. Ez az elégtelenség érzése különösen a teljesítményfeladatoknál jelentkezik. Ennek eredménye a kudarctól való erős félelem, ami pszichológiailag megterhelhelő és fokozott stresszel jár.
Lehetséges következményei lehetnek a depresszió és szorongásos zavarok. Ezen túlmenően, e tényező magas értéke akadályozza a szakmai ambíciókat.

Munkastílus: Átlag alatti

A Munkastílus skála a halogatásra hajlamosságot írja le. A halogatás azt jelenti, hogy egy feladat elvégzését a sikeres befejezés utolsó lehetséges pillanatáig halogatja. Ez azért problémás, mert nagyon sok erőforrást kell felhasználni ebben a rövid hátralévő időben. A munkastílus-skála átlag alatti értéke a túlzott energiabefektetésre való hajlamot mutatja. Ez azt jelenti, hogy nagyon korán elkezd dolgozni, és aránytalanul sok erőforrást fektethet egy feladatba. A halogatás és a túlzott energiabefektetés az imposztorciklusban kerül leírásra, és az alacsony önhatékonysági elvárások egyik hatástényezője. De miért van ez így? Ha az emberek halogatnak egy feladatot, majd túlzottan sokat dolgoznak rajta, vagy rendkívül korán kezdik el, és túl sok erőforrást fektetnek a feladat elvégzésébe, akkor a siker, amelyet az illető mindkét munkamódszerrel elér, a munkamódszer szélsőségeinek tulajdonítható, nem pedig a saját kompetenciájának. A kompetencia attribúciójának hiánya a következő teljesítményfeladatnál ismét halogatáshoz vagy előretörési tendenciákhoz vezet, és az attribúciós stílus rögzül. Ezért nevezte Clance az Imposztor-jelenségnek ezt az aspektusát Imposztor-ciklusnak.

Elidegenítés: Átlag alatti

Ha az Elidegenedés skálán átlagon felüli értékeket ér el, akkor ön az önazonosság hiányát érzi, és esetleg széleskörűen alkalmazza az önreprezentációs stratégiákat. Képletesen szólva, az az érzése, hogy maszkot visel, különösen társas helyzetekben. Ennek oka lehet egy nagyon erős implicit teljesítményigény, amely a társas helyzetekben is megmutatkozik a teljesítményambíciókban, és így folyamatos szerepjátszáshoz vezet. A hitelesség hiányának érzése olyan pszichológiai következményekkel jár, mint a magas stresszérzet, a feszültség és a kimerültség érzése a társas interakciókban.

Más-én eltérés: Átlag alatti

A Más-én eltérés skála azt méri, hogy a környezettel szembeni elvárásokat milyen mértékben érzékeli túlzottnak. Ennek az észlelési torzításnak az oka az alacsony önhatékonysági elvárás és a mások által érzékelt sikeres munka közötti nagy különbség. Az önkép és a másokról alkotott kép közötti nagy különbség növeli az alkalmazkodási kényszert és a nem megfelelőség érzését.

Visszafogottság: Átlag alatti

A Visszafogottság skála az alacsony szakmai ambíciókra való hajlamot és a vezetői hajlandóság hiányát írja le. A felelősségtől és a kihívásoktól való félelem abból a vélekedésből fakad, hogy csalóként lelepleződik. A túlzó szerény magatartás a következő teljesítményfeladatnál való kudarctól való félelem eredménye. Ez a visszafogottság gátolja a karrierépítést és a személyes fejlődést.

Szimpátia iránti igény: Átlag alatti

A Szimpátia iránti igény skála a mások népszerűségére és jóindulatára való igényt méri. A magas pontszám ezen a skálán azt jelzi, hogy a személy hisz abban, hogy mások jóindulatától függ. Az átlagosnál magasabb pontszám azt jelezheti, hogy valaki gyorsabban épít ki függőségi kapcsolatokat, és erősen igazodik mások visszajelzéseihez. A túlzott harmóniaszükséglet erős konformizmushoz és a saját szükségletek állandó figyelmen kívül hagyásához vezethet.

Az az ember, akinek a szíve nem változott, senki másnak a szívét nem fogja megváltoztatni. - Carl Gustav Jung