Tanulási Stílusok Kérdőív

eredmények

Minden vizsgált tartomány esetén a maximumérték 200.

Vizuális-szöveg: a skála magának az írott szövegnek a tanulásban játszott szerepét vizsgálja. Ez iskolai helyzetben egyrészt a tankönyv szövegét jelenti, másrészt a különböző jegyzeteket, a tanári táblai vázlattól az interaktív táblán megjelenő szövegeken át a diák által írt füzetbeli vázlatig, jegyzetekig. Az elért pontszám: 0
Vizuális-ábra: a skála olyan ingerek tanulást segítő szerepét vizsgálja, amelyek téri információkon alapulnak. Itt nem csupán ábrákról van szó, amit a skála nevében kiemeltünk, de az ábra a tipikus példája ezeknek az ingereknek. Idetartoznak a táblázatos formában közölt információkon túl a térben látható információk is, például, amikor megmutatjuk a tanulnivalót, személtető eszközöket használunk, vagy például bemutatunk egy kísérletet vagy egy matematikai művelet elvégzésének módját. Az elért pontszám: 0
Mozgás: ez a dimenzió a tanulás közbeni mozgás lehetőségének tanulást segítő vagy gátló szerepét, és a mozgásos információ tanulását, a mozdulatok elsajátítását méri. Az elért pontszám: 0
Auditív-befogadó: a skála a szóbeli ingerek szerepét vizsgálja a tananyag megjegyzésében, azonban itt a külső forrásokból származó ingerekre kérdezünk rá. Az ezen a skálán magas értékeket elérő tanulók többet hasznosítanak a tanári magyarázatból, de ez a szóbeli inger nem csupán a tanártól származhat, hanem bárkitől, aki tanító pozícióban van a diákhoz képest. Az elért pontszám: 0
Auditív-aktív: a skála a tanulást segítő aktív beszédprodukció szerepét méri. A diákok számára különböző mértékben jelent segítséget, ha tanulás közben hangosan ki is mondják az elsajátítandó ismereteket. Ez lehet mechanikus vagy nagyon is tartalmi feldolgozás. Ezt a szempontot, hogy a tanulnivaló hangos elmondása mennyire mechanikus vagy értelmes, ez a skála nem vizsgálja, csupán azt, hogy a tananyag hangos kimondása segíti-e a memóriafunkciókat. Az auditív-aktív beszédprodukció használatának egyik leghatékonyabb módja a tanultak próbafelmondása, ami az ezen a skálán magas értéket elérő diákok számára fokozottan hasznos lehet. Az elért pontszám: 0
Társas: a skála alapvetően a csoportban vagy párban kapott feladatok iránti attitűdöt méri. Az elért pontszám: 0
Intuitív: a skála Bruner (1974) gondolataira épül, aki intuitív és analitikus gondolkodási stratégiát különböztetett meg. Az intuitív gondolkodás a problémamegoldások során egyenrangúan hatékony lehet a szisztematikusan, formális logikai elveken, lépésenként felépített problémamegoldással. A személy ilyenkor a logikai lépések helyett heurisztikusan gondolkodik, és nem tudja lépésekre bontani a gondolkodás folyamatát, de maga a feladatmegoldása hatékony. A kreatív, a szokatlan megoldásokat igénylő helyzetekben ez a megoldásmód kifejezetten hatékony lehet, ezért fontos lenne, hogy az iskolai oktatás során is helye legyen az intuitív megoldásmódnak is az analitikus mellett. Az elért pontszám: 0
Értelmes: a skála a tananyag tartalmi feldolgozásának szintjét vizsgálja. Az iskolai tanulás talán legfontosabb célja az értelmes tanulás két értelemben is. Az egyik cél az, hogy a diákok valóban értsék is a megtanultakat, ne csak az adott anyagot, hanem az anyagrészek közötti kapcsolatokat is. Másrészről az is cél, hogy olyan hatékony tanulási módszereket sajátítsanak el a diákok, amelyek az újabb tanulási helyzetekre is átvihetők lesznek. A skála a kérdőív leghosszabb skálája. Az elért pontszám: 0
Csend: a skála a tanulást segítő körülményekről szól. Egyéni különbségek vannak abban, hogy a tanulási teljesítmény mennyire romlik zajos környezetben. Ez természetesen függ a tanulnivaló jellegétől is, mechanikusabb, kevesebb figyelmet igénylő feladatok esetén kevésbé, vagy egyáltalán nem rontja a teljesítményt a háttérzaj, például a nyugodt és halk zene hallgatása. Az elért pontszám: 0

VISSZA A TESZTEKHEZ...

Az az ember, akinek a szíve nem változott, senki másnak a szívét nem fogja megváltoztatni. - Carl Gustav Jung